Narodowe Czytanie “Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej w starachowickiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach, 8 września 2023 r.

Narodowe Czytanie “Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej w starachowickiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach, 8 września 2023 r.

Do wspólnego czytania w bibliotece włączyli się uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej nr 1 w Starachowicach.

Podziękowania za udział w Narodowym Czytaniu kieruję do Pani Dyrektor Renaty Bilskiej z Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach,  Pana Sławomira Jamy, Wizytatora Kuratorium Oświaty w Kielcach, Pana Jacka Sabata, Wicedyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, nauczycieli-bibliotekarzy z PBW Kielce, Edyty Smolińskiej, Małgorzaty Pronobis, Gracjana Bazyla, nauczycieli-bibliotekarzy starachowickiej filii Jolanty Jamy i Michała Wojtyszka, Dyrektora III LO Mirosława Niewczasa, Profesor Renaty Kasperkiewicz z III LO oraz do uczniów i nauczycieli III LO, Szkoły Podstawowej nr 1 i ZSZ nr 2 w Starachowicach.

Aldona Adamczyk

Dziękujemy za zorganizowanie i przeprowadzenie spotkania.

Jacek Sabat Wicedyrektor PBW w Kielcach
Sylwester Kasprzyk Dyrektor PBW w Kielcach