Narodowe Czytanie 2023

Narodowe Czytanie 2023

Od samego początku istnienia imprezy Narodowego Czytania, powołanej przez Prezydenta RP, nasza biblioteka uczestniczy w niej na zaproszenie zaprzyjaźnionego z biblioteką Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju. W tym roku czytaliśmy fragmenty powieści okresu polskiego Pozytywizmu, jaką jest powieść Elizy Orzeszkowej Nad Niemnem. W towarzystwie zaproszonych lektorów: starosty, wiceburmistrza, wicekurator, przedstawicieli władz mundurowych: policji i straży pożarnej, Agnieszka Jasińska czytała fragment dot. trudnej rozmowy Benedykta Korczyńskiego z synem Witoldem o konflikcie dworu z mieszkańcami wsi. Impreza odbyła się w PSP im. Stanisława Staszica w Busku-Zdroju, a słuchaczami byli uczniowie i rodzice tej placówki oświatowej.

Agnieszka Jasińska

Dziękujemy udział w spotkaniu.

Jacek Sabat Wicedyrektor PBW w Kielcach
Sylwester Kasprzyk Dyrektor PBW w Kielcach