Tolerancja i szacunek – zajęcia edukacyjne

Tolerancja i szacunek – zajęcia edukacyjne

Szacunek i tolerancja to dwie z najważniejszych wartości dla społecznego współistnienia. Tolerancja nie jest cechą wrodzoną. Uczymy się jej na każdym kroku, jednak jej najważniejsze kształtowanie odbywa się na etapie dzieciństwa. Dzieci nie patrzą przez pryzmat uprzedzeń czy niechęci, jednak są podatne na reakcje otoczenia, które nie zawsze przejawia tolerancyjne wartości.

Aby przekazać dzieciom podstawy właściwych zachowań, zaprosiłyśmy do biblioteki przedszkolaki z PP nr 21. Podczas spotkania starałyśmy się zwrócić uwagę na to, że wszyscy jesteśmy różni i chociaż możemy nie podzielać tych samych opinii, nie powinniśmy osądzać i wyśmiewać. Po wysłuchaniu opowiadania pt. Drewniana miska, dzieci rozmawiały o tym, jak wyrażać własne opinie, nie krzywdząc innych.

Zabawa ruchowa „Szukam przyjaciela” pozwoliła dzieciom się zintegrować i wniosła dużo śmiechu i radości. Na zakończenie zajęć wszyscy wykonali mega quiz zawierający ważne hasła i przesłania dotyczące tolerancji i szacunku.

Małgorzata Szurek

Dziękujemy za zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć.

Barbara Pawelec Kierownik Filii
Jacek Sabat Wicedyrektor PBW w Kielcach
Sylwester Kasprzyk Dyrektor PBW w Kielcach