Finał Powiatowego Konkursu Historycznego „Wojny polsko-krzyżackie w okresie XIV-XVI wieku”.

Finał Powiatowego Konkursu Historycznego „Wojny polsko-krzyżackie w okresie XIV-XVI wieku”.

W czwartek 26 października w siedzibie pińczowskiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach odbył się etap finałowy Powiatowego Konkursu Historycznego „Wojny polsko-krzyżackie w okresie XIV-XVI wieku”. Inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem uczniów. Do konkursu przystąpiło 13 szkół podstawowych z terenu powiatu pińczowskiego z ogólnej liczby 17 placówek funkcjonujących w systemie 8-klasowym (77 %). Tak duże zainteresowanie konkursami historycznymi organizowanymi przez Filię PBW w Pińczowie to już standard. Ogółem we wspomnianych szkołach w rywalizacji na etapie szkolnym wzięło udział aż 88 uczniów z klas IV-VIII. Liczba ta stanowi rekord w trzyletniej tradycji organizacji konkursów o tematyce historycznej. Do finału z każdej szkoły kwalifikował się jeden uczeń. Obowiązujące na konkursie treści były częściowo zbieżne a częściowo wykraczały poza zakres programu nauczania realizowanego na poziomie szkoły podstawowej. Oprócz tekstu opracowanego przez organizatorów – pracowników Filii PBW w Pińczowie – finaliści musieli także zapoznać się z treścią dwóch artykułów z czasopism historycznych. Finał został przeprowadzony w formie pisemnej. Oceny prawidłowości odpowiedzi dokonywała komisja w składzie: Marcin Salamon (nauczyciel-bibliotekarz Filii PBW w Pińczowie, nauczyciel historii z długoletnim stażem), Marta Trela (nauczyciel-bibliotekarz z PBW w Kielcach, mgr historii) oraz Robert Karpiński (kierownik Filii PBW w Pińczowie, prywatnie wielki pasjonat historii). Zwyciężczynią konkursu została siódmoklasistka ze Szkoły Podstawowej w Złotej Anna Rasińska (zdobyła 37 pkt na 40 możliwych). Tuż za nią uplasował się Szymon Kałuża ze SP w Kozubowie (34 pkt). Trzecie miejsce na podium zajął Franciszek Wojciechowski ze SP nr 1 w Pińczowie (32,5 pkt), zaś czwartą lokatę – Wiktor Zaręba ze SP w Stępocicach (30,5 pkt). Ostatni z wymienionych uczniów to już weteran konkursów historycznych organizowanych przez Filię PBW w Pińczowie. Od 2021 r. czterokrotnie brał udział w rozgrywkach finałowych i drugi raz znalazł się na podium – tradycyjnie w owych konkursach składających się z czterech a nie z trzech miejsc. Finał konkursu był zwieńczeniem kilkutygodniowego przedsięwzięcia. Obok przygotowań uczniów do eliminacji szkolnych i etapu finałowego obejmowało ono także 18 lekcji historyczno-bibliotecznych dotyczących dziejów konfliktu polsko-krzyżackiego przeprowadzonych w 9 szkołach podstawowych na terenie powiatu pińczowskiego (SP nr 1 w Pińczowie, SP nr 2 w Pińczowie, w Stępocicach, Złotej, Michałowie, Sędowicach, Młodzawach, Zagości i Bogucicach). Lekcje przeprowadzili nauczyciele z Filii PBW w Pińczowie: Marcin Salamon i Robert Karpiński. Każda z lekcji składała się z obszernych informacji teoretycznych, prezentacji multimedialnej własnego autorstwa i mini-ekspozycji publikacji na omawiany temat. We wspomnianych lekcjach uczestniczyło 525 uczniów i nauczycieli.

Laureaci konkursu:

 1. Anna Rasińska (SP w Złotej – klasa VII) – 37 pkt,
 2. Szymon Kałuża (SP w Kozubowie – klasa VI) – 34 pkt.,
 3. Franciszek Wojciechowski (SP nr 1 w Pińczowie – klasa V) – 32,5 pkt.,
 4. Wiktor Zaręba (SP w Stępocicach – klasa VIII) – 30,5 pkt.

Pozostali finaliści (kolejność alfabetyczna):

 • Bartłomiej Chochorowski (SP w Górach – klasa VII),
 • Kacper Cugowski (SP nr 2 w Pińczowie – klasa VI),
 • Mikołaj Grabda (SP w Młodzawach – klasa VI),
 • Zuzanna Jastrzębska (SP w Dzierążni – klasa VII),
 • Nikola Klamińska (SP w Michałowie – klasa V)
 • Dawid Pękalski (SP w Węchadłowie – klasa VII),
 • Alan Rabiej (SP w Kijach – klasa VI),
 • Agata Schab (SP w Sędowicach – klasa VI),
 • Małgorzata Sokołowska (SP w Gackach – klasa VI),

     Czterej uczestnicy, którzy zajęli miejsca I-IV zostali uhonorowani nagrodami książkowymi o tematyce historycznej ufundowanymi przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach oraz pamiątkowymi dyplomami. Pozostali finaliści otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki w postaci komiksów historycznych z serii „Wilcze Tropy” wydanych przez IPN.   

     Nauczyciele-bibliotekarze PBW w Kielcach: Robert Karpiński, Marcin Salamon i Marta Trela składają podziękowania wszystkim nauczycielom za udział ich uczniów w konkursie, zaangażowanie w ich przygotowanie i dotychczasową współpracę. Składamy podziękowania paniom: Agnieszce Guzikowskiej i Agnieszce Pasternak (SP nr 1 w Pińczowie), Wiesławie Szafirskiej-Madej i Annie Maj (SP nr 2 w Pińczowie), Grażynie Zachariasz (SP w Złotej), Edycie Kucharskiej (SP w Gackach), Beacie Janiszewskiej (SP w Stępocicach), Annie Kuśpiel i Krystynie Gołpyś (SP w Dzierążni), Jolancie Pikus (SP w Sędowicach i SP w Michałowie), Agnieszce Śliwie (SP w Górach i SP w Węchadłowie). Dziękujemy także panom: Bogdanowi Skrobiszowi (SP w Kijach), Marcinowi Strączkowi (SP w Kozubowie) i Sylwestrowi Walaskowi (SP w Młodzawach).

     Gratulujemy wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie, zarówno na etapie szkolnym jak i w finale. Życzymy dalszego rozwijania pasji i zainteresowań oraz kolejnych sukcesów.

     Składamy także podziękowania dyrektorowi Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach panu Sylwestrowi Kasprzykowi za wsparcie w organizacji konkursu. Przygotowali Robert Karpiński i Marcin Salamon.

Z wyrazami szacunku  
Dyrektor PBW w Kielcach  
wraz z Pracownikami 

Finał Powiatowego Konkursu Historycznego w filii PBW Pińczów