XXXIII Wojewódzki Konkurs Recytatorski im. Wandy Łyczkowskiej – zaproszenie

XXXIII Wojewódzki Konkurs Recytatorski  im. Wandy Łyczkowskiej – zaproszenie

Szanowni Nauczyciele, Drodzy Uczniowie,

zapraszamy uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego do udziału
w XXXIII Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim im. Wandy Łyczkowskiej,
który organizowany jest przez Samorządową Szkołę Podstawową im. Wandy Łyczkowskiej
w Ostojowie oraz Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach. W tegorocznej edycji
pod hasłem „Świętokrzyskie wierszowanie” zachęcamy do opanowania pamięciowego utworów lub fragmentów utworów poetyckich, których tematem lub motywem jest historia, tradycja, kultura, walory przyrodnicze, folklor oraz sztuka regionu świętokrzyskiego.

Konkurs wpisuje się w nurt kształtowania kultury literackiej młodego pokolenia, uczy wrażliwości na piękno języka, umożliwia obcowanie z poezją i jest okazją do wyrażania własnych uczuć. Jego istotą jest także pobudzanie aktywności artystycznej, ujawnianie młodych talentów recytatorskich oraz rozwój czytelnictwa.

Konkurs zostanie przeprowadzony w formie zdalnej na trzech etapach: szkolnym, powiatowym i wojewódzkim.

Terminy:
– etap szkolny: 22.01.2024 r. – 02.02.2024 r.,
– etap powiatowy: 12.02.2024 r. – 23.02.2024 r.,
– etap wojewódzki: 11.03.2024 r. – 15.03.2024 r.

Finał Konkursu odbędzie się 22 marca 2024 r.

LAUREATAMI  XXXIII Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego im. Wandy Łyczkowskiej zostaną uczestnicy wojewódzkiego etapu:  trzej uczniowie z klas 0-3, trzej uczniowie z klas 4-6 i trzej uczniowie z klas 7-8 wyłonieni przez Jury spośród finalistów konkursów powiatowych.

FINALISTAMI XXXIII Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego im. Wandy Łyczkowskiej zostaną zwycięzcy etapów powiatowych: jeden uczeń z klas 0-3 z każdego powiatu, jeden uczeń z klas 4-6 z każdego powiatu i jeden uczeń z klas 7-8 z każdego powiatu.

Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów.

Organizatorzy podjęli starania, aby XXXIII Wojewódzki Konkurs im. Wandy Łyczkowskiej został umieszczony, tak jak jego trzy poprzednie edycje, na kuratoryjnej liście konkursów wpisywanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Regulamin XXXIII Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego im. Wandy Łyczkowskiej:
http://spostojow.szkolnastrona.pl/download/Regulamin%20XXXIII%20Wojewodzkiego%20Konkursu%20Recytatorskiego%20im.%20Wandy%20Lyczkowskiej.pdf

Świętokrzyskie w poezji: propozycje utworów do recytacji dla uczestników XXXIII Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego im. Wandy Łyczkowskiej: bibliografia podmiotowa w wyborze:
https://cdn1.sowa.pl/f/fta7t6nat7k8f.pdf

Sztuka recytacji: zestawienie bibliograficzne w wyborze:
https://cdn1.sowa.pl/f/nvea0mwr9n2t9.pdf

Serdecznie zapraszamy!

Hanna Miernik
Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej
im. Wandy Łyczkowskiej w Ostojowie

Sylwester Kasprzyk
Dyrektor
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach

Koordynatorzy konkursu:

Monika Wojteczek
Samorządowa Szkoła Podstawowa
im. Wandy Łyczkowskiej w Ostojowie
Marta Boszczyk, Łukasz Kwiecień
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach