Spotkanie z rodzicami

Spotkanie z rodzicami

W dniu 1 lutego 2023 roku, podczas zebrania z rodzicami w Szkole Podstawowej im. Gen. Tadeusza Buka w Mójczy Anna Curyłło, nauczyciel – bibliotekarz, wygłosiła krótką przemowę na temat pożytków z czytania książek oraz dobrodziejstw płynących z czytania małym dzieciom. Czytanie nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży w dobie Internetu. Spotkanie z rodzicami miało na celu uświadomić rodzicom jak ważne jest czytanie najmłodszym, oraz zachęcanie swoich dzieci do obcowania z książką. Nie ma wątpliwości, że czytanie niesie za sobą wiele pozytywnych aspektów: wzbogaca słownictwo, oswaja z ortografią i interpunkcją, rozwija wiedzę na każdym etapie edukacji i pomaga w nauce. Czytanie zaspokaja też wiele dziecięcych potrzeb: sprzyja rozwojowi emocjonalnemu, pobudza wyobraźnię, łagodzi stres, pomaga się odciąć od rzeczywistości i przenieś w świat marzeń. Rodzice z dużym zainteresowaniem słuchali wykładu o korzyściach z czytania. Zostali zachęceni do mobilizowania własnych dzieci do czytania, oraz dawania przykładu samemu – sięgając po książkę. Dziękuję Pani Dorocie Nosek za zaproszenie i współpracę. Przygotowała Anna Curyłło.

Z wyrazami szacunku
Sylwester Kasprzyk 
Dyrektor PBW w Kielcach

Zebranie rodziców w SP Mójcza