Szlakiem armii gen. Andersa z uczniami SP w Bogucicach

Szlakiem armii gen. Andersa z uczniami SP w Bogucicach

W piątek 2 lutego nauczyciel pińczowskiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach Marcin Salamon zainaugurował serię lekcji historyczno-czytelniczych w szkołach podstawowych powiatu pińczowskiego na temat „Szlak armii gen. Władysława Andersa”. Są one prowadzone z okazji przypadającej w maju b.r. 80. rocznicy bitwy pod Monte Cassino. Premierową lekcję, trwającą dwie godziny lekcyjne, Marcin Salamon przeprowadził w Szkole Podstawowej w Bogucicach – z udziałem uczniów klas VII i VIII. Omawiając wspomniane zagadnienie przybliżył losy narodu polskiego na Kresach Wschodnich po 17 września 1939 r. – tragedię deportacji ludności cywilnej do Kazachstanu, na Wschodnią Ukrainę i Syberię, niewolniczej pracy w łagrach i zbrodni na polskich oficerach w Katyniu, Charkowie, Miednoje i innych miejscach. Następnie naświetlił okoliczności utworzenia armii polskiej w ZSRR po agresji Niemiec hitlerowskich na to państwo w 1941 r., nieludzkie warunki, w których ona egzystowała oraz wydarzenia prowadzące do jej ewakuacji do Iranu. Wspomniał przy tej okazji o odkryciu przez Niemców mogił katyńskich i zerwaniu przez Stalina stosunków dyplomatycznych z rządem RP w Londynie oraz o tragicznej śmierci gen. Władysława Sikorskiego w katastrofie w Gibraltarze. W kolejnym etapie omówił kwestię reorganizacji polskiej armii na Bliskim Wschodzie, jej przerzutu na Półwysep Apeniński oraz szlak bojowy na terenie Włoch. Szczególnie dużo uwagi poświęcił bitwie pod Monte Cassino. W trakcie lekcji nauczyciel wykorzystał prezentację multimedialną własnego autorstwa. W ramach lekcji miała miejsce także mini-wystawa publikacji na temat armii gen. Władysława Andersa. Uczniowie mieli okazję obejrzeć książki, komiksy i czasopisma dotyczące omawianego zagadnienia. Lekcja stanowiła formę zachęty do udziału w planowanym wczesną wiosną konkursie powiatowym pod nazwą „Szlak armii gen. Władysława Andersa”. Miała także na celu rozszerzenie i utrwalenie treści realizowanych na lekcjach historii, zwłaszcza, iż wykorzystana prezentacja zawierała duże ilości umiejętnie dobranego materiału ikonograficznego. Nauczyciele Filii PBW w Pińczowie, Robert Karpiński i Marcin Salamon, składają podziękowania nauczycielce historii p. Agnieszce Pasternak za zaproszenie. Dziękujemy także dyrektor placówki p. Sylwii Puchale za dotychczasową współpracę. Przygotowali: Robert Karpiński, Marcin Salamon.

Z wyrazami szacunku  
Dyrektor PBW w Kielcach  
wraz z Pracownikami 

Szlakiem gen. Andersa…