Bezpieczeństwo i kultura w Internecie

Bezpieczeństwo i kultura w Internecie

W związku z przypadającym 6 lutego Dniem Bezpiecznego Internetu w dniach 5-8 lutego 2024 r. przeprowadziliśmy zajęcia edukacyjne „Bezpieczeństwo i kultura w Internecie” dla klas III Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Staszowie. Wykorzystując filmy edukacyjne „3 2 1 Internet” Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę przedstawiliśmy uczniom zagrożenia płynące z wirtualnego świata. Dzieci zapoznały się również z zasadami etykiety, czyli kulturalnym zachowaniem w Internecie. Aktywny udział uczniów daje nadzieję, że będą oni świadomymi użytkownikami Internetu. Przygotowała Ewelina Raczyńska.

Z wyrazami szacunku  
Dyrektor PBW w Kielcach  
wraz z Pracownikami 

Zajęcia na temat Internetu