Obrady jury etapu powiatowego XXXIII Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego im. Wandy Łyczkowskiej pod hasłem „Świętokrzyskie wierszowanie”

Obrady jury etapu powiatowego XXXIII Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego im. Wandy Łyczkowskiej pod hasłem „Świętokrzyskie wierszowanie”

20 lutego 2024 r. w Czytelni PBW w Kielcach odbyły się obrady jury etapu powiatowego XXXIII Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego im. Wandy Łyczkowskiej pod hasłem „Świętokrzyskie wierszowanie”. Uczestników Konkursu z Kielc, powiatu kieleckiego oraz powiatu skarżyskiego oceniali: Piotr-Bogusław Jędrzejczak – Dyrektor Teatru Laki i Aktora „Kubuś” im. Stefana Karskiego w Kielcach, Anna Zielińska-Brudek – Prezes Oddziału Związku Literatów Polskich w Kielcach, Tomasz Kordeusz – Kierownik Działu Kultury Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach. Obrady komisji konkursowej otworzył Dyrektor PBW w Kielcach – Sylwester Kasprzyk, który podkreślił, że Konkurs jest jednym z najważniejszych wydarzeń organizowanych przez Bibliotekę. Stanowi doskonały przykład owocnej współpracy PBW w Kielcach z placówkami kulturalno-oświatowymi z całego terenu województwa świętokrzyskiego. Tegoroczna edycja Konkursu została objęta Patronatem Honorowym przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty oraz Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów.

Jury, po pełnych emocji obradach, wyłoniło Finalistów (jednego ucznia w kategorii klas 0-III, jednego ucznia w kategorii klas IV-VI, jednego ucznia w kategorii klas VII-VIII) z Kielc, powiatu kieleckiego oraz powiatu skarżyskiego i zakończyło pierwszy etap eliminacji. Lista Finalistów XXXIII Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego im. Wandy Łyczkowskiej zostanie opublikowana po zakończeniu etapu powiatowego, tj. po 23 lutego 2024 r. na stronach internetowych Organizatorów.

Sylwester Kasprzyk
Dyrektor PBW w Kielcach

Hanna Miernik
Dyrektor SSP im. W. Łyczkowskiej w Ostojowie

Koordynatorzy Konkursu:
Marta Boszczyk, Łukasz Kwiecień
Kierownik i Zastępca Wydziału Informacyjno-Bibliograficznego

Monika Wojteczek
SSP im. W. Łyczkowskiej w Ostojowie