Wystawa „Bogowie Herosi Żywioły – Antyk w malarstwie mistrzów epoki nowożytnej”

Wystawa „Bogowie Herosi Żywioły – Antyk w malarstwie mistrzów epoki nowożytnej”

Szanowni Państwo,
W imieniu pracowników Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach zapraszam do obejrzenia wystawy ,,Bogowie Herosi Żywioły – Antyk w malarstwie mistrzów epoki nowożytnej” ukazującej piękno malarstwa europejskiego kręgu kulturowego na przestrzeni wieków. Słowo ,,antyk” kojarzone jest powszechnie z historią starożytnych Greków i Rzymian, których dokonania stanowią podwaliny kultury europejskiej. Antyk, zrelacjonowany w formie mitologii greckiej i rzymskiej, jako archetyp, towarzyszy nam od urodzenia do śmierci. Motywy antyczne napotykamy w rozmaitych dziedzinach ludzkiej działalności, choć bywa, że nie jesteśmy świadomi ich wpływu. Jaskrawym, nasyconym pięknem, przykładem oddziaływania kultury antycznej na dorobek ludzkości jest sztuka, a w szczególności malarstwo. Treść ekspozycji stanowią przedstawione w układzie chronologicznym przykłady arcydzieł malarstwa epoki nowożytnej, inspirowane kulturą starożytnej Grecji i Rzymu. Dzieła, prezentowane w formie reprodukcji opublikowanych w wydawnictwach albumowych, pochodzą ze zbiorów Biblioteki Głównej w Kielcach oraz filii w Kazimierzy Wielkiej i Busku-Zdroju. Obrazy przedstawione na wystawie, powstałe w wyniku fascynacji ich twórców Antykiem, odzwierciedlają następujące po sobie style w malarstwie. Ekspozycja prezentuje dzieła mistrzów tworzących w stylu renesansowym, następnie określanym jako manieryzm, barok, rokoko i klasycyzm. W sferze dydaktycznej celem wystawy jest upowszechnienie wiedzy na temat fundamentów dziedzictwa cywilizacyjnego Europy. Zamierzeniem promocyjnym – wyróżnienie bogatej oferty wydawnictw albumowych dotyczących historii sztuki. Ekspozycja oddaje emocje i przeżycia kolejnych pokoleń mistrzów malarskich tworzących pod wpływem Antyku. Zaprezentowana ikonografia ukazuje 88 reprodukcji obrazów, wyrażających kunszt artystyczny 40 mistrzów malarstwa, reprezentujących europejski sposób myślenia, mieszkających od Nowego Świata po Rosję. Oglądanie obrazów chociażby w formie ich albumowych reprodukcji prezentowanych na wystawie może dostarczyć przeżyć duchowych. Zgromadzone natomiast w jednej z gablot książki mają służyć przybliżeniu czytelnikowi właściwej percepcji podziwianego dzieła, jego rozumienia i przeżywania. Życzę Państwu estetycznej przyjemności podczas oglądania ekspozycji.

Autorzy wystawy:
Marta Boszczyk
Łukasz Kwiecień
Marta Trela
Anna Curyłło

Z wyrazami szacunku
Sylwester Kasprzyk 
Dyrektor PBW w Kielcach