XXXII Tydzień Kultury Języka 2024 – wykład profesora Piotra Kletowskiego

XXXII Tydzień Kultury Języka 2024 – wykład profesora Piotra Kletowskiego

Hasłem przewodnim XXXII Tygodnia Kultury Języka był cytat z autobiografii Marka Hłaski „Piękni, dwudziestoletni”: „Życie, które mi dano, jest tylko opowieścią; ale jak ja ją opowiem, to już moja sprawa. Jedynie o to mi chodzi”. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego w Kielcach jako jeden z organizatorów tegorocznych obchodów ,,święta kultury języka’’ zaprosiła jego uczestników na wykład ,,Baza ludzi (nie)umarłych – o filmowych adaptacjach prozy Marka Hłaski”, który odbył się w Czytelni Biblioteki 12 marca 2024 roku. Wykład wygłosił filmoznawca i kulturoznawca Piotr Kletowski – doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, adiunkt w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ. W swojej prelekcji, uzupełnionej prezentacją multimedialną, profesor przybliżył postać Marka Hłaski i przeanalizował jego twórczość. Omówił także tematykę filmów: ,,Baza ludzi umarłych”, Ósmy dzień tygodnia”, ,,Pętla”, ,,Sonata marymoncka” oraz porównał je z ich literackimi pierwowzorami. Wykładu wysłuchali m. in. uczniowie Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach im. Danuty Siedzikówny “Inki” wraz z nauczycielką Aleksandrą Maderak-Durlej, Zespołu Szkół nr 1 w Kielcach z opiekunem Wojciechem Boroniem, pracownicy Muzeum Historii Kielc oraz Anna Zielińska-Brudek – Prezes Kieleckiego Oddziału Związku Literatów Polskich. Interesującym dopełnieniem prelekcji były wystawki książek autorstwa Piotra Kletowskiego i Marka Hłaski przygotowane przez Annę Curyłło.

Marta Boszczyk
Łukasz Kwiecień
Marta Trela
Anna Curyłło

Z wyrazami szacunku
Sylwester Kasprzyk 
Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej

im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w Kielcach

XXXII Tydzień Kultury Języka