Relacja z wernisażu wystawy „Historia Biblii”

Relacja z wernisażu wystawy „Historia Biblii”

26 marca 2024 r. w Czytelni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w Kielcach odbył się wernisaż wystawy pod tytułem „Historia Biblii”. Ekspozycja została przygotowana przez pastora Marka Jankowskiego, Fundację „Areopag”, Korespondencyjną Szkołę Biblijną. Uroczystość otworzył Sylwester Kasprzyk – Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach, który podkreślił, iż wystawa ma charakter edukacyjny, pokazuje bogactwo Pisma Świętego i skierowana jest do wszystkich zainteresowanych historią powstania Biblii. Uczestnicy wernisażu zwiedzili interaktywną wystawę z przewodnikiem pastorem Sławomirem Wcisło. Zwiedzający obejrzeli replikę Dziesięciu Przykazań – Tablic Mojżeszowych, pierwszą stronicę Pisma wydrukowaną tekstem hebrajskim, replikę rękopisów z Qumran, reprint kodeksu z Aleppo i Septuaginty – czyli przekład tekstów hebrajskich na język grecki, Wulgatę Hieronima, a także późniejsze treści Pisma drukowanego – Biblię Gutenberga, Erazma z Rotterdamu, protestancką Biblię Genewską, Wielką Biblię Króla Jakuba, czy też stworzone w Polsce tłumaczenia – Biblię Jana Leopolity, Biblię Brzeską, Biblię Wujka oraz Biblię Gdańską, stanowiące spuściznę naszego dziedzictwa. Dodatkową atrakcją była możliwość obejrzenia Biblii Leopolity (Szarffenbergowskiej) z 1577 r., pochodzącej ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w Kielcach. Wernisaż zakończył się występem Adriana Schulza, który zaśpiewał Psalm 91. Wystawa prezentowana będzie do piątku 28 marca 2024 r. w kieleckiej siedzibie Książnicy a następnie w dniach 02-05.04.2024 r. w Filii w Pińczowie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w Kielcach.

Sylwester Kasprzyk
Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
w Kielcach

Historia Biblii – wernisaż