Wszystko o Monte Cassino

Wszystko o Monte Cassino

Interesujące i bogato ilustrowane publikacje na temat bitwy o Monte Cassino – to wszystko można znaleźć w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Przypomnijmy, że w tym roku przypada 80 rocznica tej ważnej dla losów Europy batalii, w której brał udział nasz patron.

W maju 2024 r. obchodzimy 80. rocznicę bitwy o Monte Cassino, zwanej także bitwą o Rzym. Nazwami tymi określa się cztery bitwy stoczone przez wojska alianckie z Niemcami, które miały miejsce w 1944 roku w rejonie klasztoru benedyktyńskiego na Monte Cassino we Włoszech. Po trzykrotnych i bezskutecznych próbach przebicia się przez silnie obsadzone przez żołnierzy niemieckich pozycje, zajęte na szczytach Apeninów (tzw. Linia Gustawa) 2 Korpus Polski, wchodzący w skład Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie pod dowództwem generała Władysława Andersa 18 maja 1944 roku opanował najważniejsze niemieckie stanowiska na wzniesieniu Monte Cassino. Przez wielu historyków bitwa o Rzym uznawana jest za największą lądową batalię w Europie oraz najcięższą i najkrwawszą z walk aliantów z Niemcami na wszystkich frontach II wojny światowej.

W bitwie pod Monte Cassino jako radiotelegrafista uczestniczył patron naszej placówki – Gustaw Herling-Grudziński. Za swój udział w batalii otrzymał Order Virtuti Militari.

W zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach posiadamy wiele interesujących publikacji na temat bitwy pod Monte Cassino. Zachęcamy do zapoznania się z nimi, wystarczy wejść na stronę: https://www.kielce-pbw.sowa.pl/index.php?KatID=0&typ=repl&plnk=tem__Bitwa+o+Monte+Cassino+%281944%29&sort=bydate
Zainteresowanym tematyką polecamy również zestawienia bibliograficzne:

– Bitwa 1944 r. pod Monte Cassino: zestawienie bibliograficzne w wyborze w oparciu o zbiory Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach i jej filii / Ewa Tarapata: https://cdn1.sowa.pl/f/8gyf3q0w859g3.pdf

– Bitwa o Monte Cassino (1944): zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w Kielcach i jej filii / Marta Trela: https://cdn1.sowa.pl/f/hvph2rzg9vg0d.pdf

Przygotowała Agata Niebudek-Śmiech.

Z wyrazami szacunku
Sylwester Kasprzyk 
Dyrektor P
edagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w Kielcach

Monte Cassino – zbiory Naszej Biblioteki