Padlet z materiałami o Gustawie Herlingu-Grudzińskim, wybitnym polskim pisarzu

Padlet z materiałami o Gustawie Herlingu-Grudzińskim, wybitnym polskim pisarzu

Z okazji uroczystości związanych z nadaniem Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach imienia Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Ewa Tarapata, nauczyciel-bibliotekarz buskiej filii, przygotowała padlet z najważniejszymi informacjami na temat tego wybitnego pisarza, eseisty i krytyka literackiego: https://padlet.com/ewatarapata/gustaw-herling-grudzi-ski-pisarz-eseista-krytyk-literacki-aievwfpdkagp4wb1
Jest to bogata baza materiałów o Gustawie Herlingu-Grudzińskim w postaci tablicy, z linkami do zasobów internetowych: różnych portali edukacyjnych, społecznościowych oraz encyklopedii internetowych i plików związanych z osobą pisarza, udostępniona w atrakcyjnej, wizualnej formie. Materiały te zostały podzielone na kilka odrębnych kategorii, takich jak:

  • Biografia Gustawa Herlinga-Grudzińskiego,
  • Filmy dokumentalne oraz wywiady o Gustawie Herlingu-Grudzińskim,
  • Eseje o Gustawie Herlingu-Grudzińskim,
  • Gustaw Herling-Grudziński na rynku wydawniczym,
  • Księgozbiór w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w Kielcach,
  • Bibliografie i zestawienia bibliograficzne poświęcone pisarzowi,
  • Materiały dydaktyczne poświęcone pisarzowi.

Zachęcamy do bliższego poznania sylwetki oraz twórczości literackiej Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Padlet przygotowała Ewa Tarapata.

https://padlet.com/ewatarapata/gustaw-herling-grudzi-ski-pisarz-eseista-krytyk-literacki-aievwfpdkagp4wb1

Z wyrazami szacunku
Sylwester Kasprzyk  
Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w Kielcach wraz z pracownikami