Gustaw Herling-Grudziński patronem biblioteki pedagogicznej

Gustaw Herling-Grudziński patronem biblioteki pedagogicznej
  • Jestem wdzięczna, że po moim ojcu pozostanie w Kielcach wieczny ślad – mówiła wzruszona Marta Herling podczas poniedziałkowych uroczystości związanych z nadaniem Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej imienia Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.

Uroczystości związane z nadaniem Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach imienia autora ”Innego świata” to wydarzenie, które wpisało się w historię naszej książnicy, miasta i regionu. W podniosłej atmosferze, z udziałem córki pisarza – Marty Herling, a także samorządowców, przedstawicieli świata nauki, kultury, edukacji, parlamentarzystów i miłośników literatury celebrowaliśmy ten ważny dzień. A wszystko to wydarzyło się w 105 rocznicę urodzin pisarza.

Pisarz, który inspiruje

Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w kieleckiej Bazylice Katedralnej pod przewodnictwem ks. bp Mariana Florczyka – biskupa pomocniczego Diecezji Kieleckiej. Zgromadzeni w świątyni modlili się w intencji pisarza oraz twórców związanych z regionem świętokrzyskim.

  • Człowiek nie może żyć, nie wiedząc, po co żyje – znajomość życia pisarza nadają tym słowom nowe znaczenie, bowiem wypowiedział je człowiek doświadczony wojną, obozem pracy, biedą i rozstaniem z najbliższymi – mówił bp Floryczk.

Po mszy świętej na budynku placówki odsłonięto tablicę pamiątkową ku czci pisarza. Aktu tego dokonali – Marta Herling, Anita Koniusz – członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Andrzej Bętkowski – przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Renata Bilska – zastępca dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ks. bp Marian Florczyk oraz dyrektor biblioteki – Sylwester Kasprzyk.

  • Odsłoniliśmy dziś tablicę upamiętniającą Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, wybitnego pisarza, honorowego obywatela Kielc, publicystę i działacza społecznego, którego twórczość i postawa zawsze będą dla nas źródłem inspiracji i wzorem do naśladowania. Nadanie imienia pisarza to ogromne wyróżnienie dla naszej placówki i zobowiązanie, by upowszechniać dzieło pisarza – mówił Sylwester Kasprzyk.

Warto przypomnieć, że w budynku przy ul. Jana Pawła II 5 w Kielcach mieściło się przed wojną gimnazjum im. Mikołaja Reja, którego Gustaw Herling-Grudziński był uczniem. To właśnie tu kształtował on swoją osobowość i stawiał pierwsze kroki w pisarskiej twórczości. Jak podkreślił dyr. Kasprzyk – ważne jest, by kolejne, zwłaszcza młode pokolenia, miały dostęp do dzieł pisarza i poznawały jego niezwykłe życie.

  • Wierzymy, że dzięki temu nasza biblioteka stanie się miejscem, w którym nie tylko będzie można zgłębiać wiedzę, ale także inspirować siebie i innych do działania na rzecz lepszego świata – dodał Sylwester Kasprzyk.

Patron biblioteki – człowiek niezłomny

Po uroczystym odsłonięciu tablicy i poświęceniu jej przez bp Mariana Florczyka, kwiaty złożyła córka pisarza Marta Herling, Anita Koniusz – członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego wraz z Renatą Bilską – zastępcą dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, a także Andrzej Bętkowski – przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego wraz z radnym Sejmiku -Jerzym Materkiem. W imieniu własnym i pracowników biblioteki kwiaty złożył dyrektor Sylwester Kasprzyk wraz Anną Fornal, kierownikiem zespołu ds. administracyjnych, a także delegacja parlamentarzystów ziemi świętokrzyskiej – senatorowie Jacek Włosowicz i Krzysztof Słoń oraz posłowie Agata Wojtyszek i Rafał Kasprzyk.

Wiele wzruszeń towarzyszyło zwiedzaniu wystawy poświęconej patronowi i szkole, do której uczęszczał pisarz. Obecny wśród przybyłych senator Jacek Włosowicz wraz z Joanna Kasprzyk, dyrektorem jego biura pogratulowali dyrektorowi biblioteki oraz Marcie Herling tak wspaniałej ekspozycji przybliżającej życie i twórczość autora “Innego świata”.

Niezwykle interesująca wymiana myśli towarzyszyła panelowi poświęconemu pisarzowi, który odbył się auli Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach.

  • Nadanie imienia placówce pozwala ustalić jej tożsamość, określić wartości, którymi się kieruje oraz wyznaczyć kierunki działania. To także wskazanie dla całej społeczności regionu świętokrzyskiego, szczególnie zaś czytelników, którzy korzystają z bogatych zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, jak wielkim autorytetem jest dla nas wszystkich Gustaw Herling-Grudziński – mówiła członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Anita Koniusz.

Przewodniczący sejmiku – Andrzej Bętkowski dodał, że patron biblioteki pedagogicznej był człowiekiem niezłomnym – żołnierzem armii generała Andersa, uczestnikiem bitwy pod Monte Cassino, kawalerem Orderu Virtuti Militari oraz najwyższego odznaczenia Rzeczypospolitej Polskiej – Orderu Orła Białego. Po wojnie wybrał los emigranta, a jego życie zostało naznaczone boleśnie przez dzieje polskiej historii.

  • Postać patrona przybliżyli badacze twórczości autora “Innego świata” – dr Irena Furnal, która podkreśliła, że Gustaw Herling-Grudziński był wielkim piewcą ziemi świętokrzyskiej i twórcą niezwykle wrażliwym na sprawy społeczne. – Gdyby nie umiłowanie ziemi świętokrzyskiej, “Inny świat” miałby zupełnie odmienny kształt – dodała Irena Furnal.

Swoje spotkania z Gustawem Herlingiem-Grudzińskim wspominał prof. Adam Massalski, a wzruszona Marta Herling wyraziła wdzięczność za ustanowienie jej ojca patronem biblioteki pedagogicznej.

  • Po moim ojcu pozostanie w Kielcach wieczny ślad – powiedziała. Wspominając go powiedziała, że był bardzo surowym ojcem, choć opiekował się rodziną. Miał swój własny świat, był człowiekiem niezwykle skrytym, który nie dzielił się z bliskimi swoimi przeżyciami z bolesnej przeszłości.

W Suchedniowie nad Czarnym Stawem

Ostatnim akordem poniedziałkowych uroczystości był Suchedniów – Berezów. Dla córki pisarza był to sentymentalny powrót do krainy szczęśliwego dzieciństwa jej ojca, z mitycznym ciemnym stawem i aleją olchową. W gościnnych progach hotelu Stary Młyn pisarza wspominali Konrad A. Cedro oraz wybitni literaturoznawcy – profesorowie Zdzisław Kudelski i Włodzimierz Bolecki. Swoją twórczość prezentowali członkowie grupy Literackiej Światło Młodych, wszystkich zachwycił występ pań z Koła Gospodyń Wiejskich „Skrzelczanki”. Skrzelczyce w gminie Pierzchnica to wieś, w której ojciec pisarza miał majątek i w której według niektórych źródeł urodził się 20 maja 1919 r. Gustaw Herling-Grudziński.

Warto dodać, że w siedzibie naszej biblioteki można oglądać wystawę poświęconą pisarzowi. Warto odwiedzić naszą książnicę, by choć przez chwilę przenieść się w “Inny świat” Gustawa Herlinga- Grudzińskiego. Zapraszamy do jej odwiedzenia.

Informację przygotowała
Agata Niebudek-Śmiech

Fotografie z uroczystości wykonali, Marta Boszczyk, Anna Fornal, Edyta Smolińska, Robert Kardas, Marcin Salamon, Andrzej Piskulak, UMWŚ.