Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie – szkolenie

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie – szkolenie

Dnia 28 maja 2024 r. w ramach Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy odbyło się w naszej bibliotece szkolenie na temat „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie”. Szkolenie przeprowadziła p. Edyta Grabowska z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w Kielcach.
Żyjemy w czasach, gdy cyfrowa rzeczywistość staje się integralną częścią życia dzieci i młodzieży. Internet oferuje nieograniczone możliwości edukacyjne i rozrywkowe, ale niestety wiąże się również z licznymi zagrożeniami.
Celem spotkania było nie tylko zrozumienie tych zagrożeń, ale przede wszystkim nauczenie się jak im przeciwdziałać i jak wspierać dzieci i młodzież w bezpiecznym korzystaniu z sieci. Przygotowała Monika Stemplewska.

Z wyrazami szacunku
Sylwester Kasprzyk  
Dyrektor P
edagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w Kielcach wraz z pracownikami 

Szkolenie w staszowskiej Filii PBW na temat Bezpieczeństwa w Internecie