Prelekcja dla UTW w Sandomierzu

Prelekcja dla UTW w Sandomierzu

23 maja 2024 r. odbyło się spotkanie w czytelni PBW Filia w Sandomierzu dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tematyką był patron Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Gustaw Herling-Grudziński w Kielcach. Przedstawiona została biografia pisarza. Pobyt w łagrach rosyjskich i wpływ na życie i twórczość pisarza emigracyjnego, który po wojnie żył i tworzył za granicą. Był prozaikiem, krytykiem literackim, eseistą, publicystą, żołnierzem. Brał udział w Bitwie pod Monte Cassino, został odznaczony Orderem Wojennym Virtuti Militari. Kraj rodzinny odwiedził po wojnie cztery razy.
W Polsce jego książki ukazywały się w drugim obiegu. Dopiero od 1988 roku były wydawane w kraju.
20 maja 2024 r. w 105. Rocznicę urodzin pisarza i 80. Rocznicę Bitwy o Monte Cassino było uroczyste nadanie imienia Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach i odsłonięcie pamiątkowej tablicy przed budynkiem placówki. Biblioteka Pedagogiczna Filia w Sandomierzu posiada wiele jego publikacji i opracowań o nim. Zachęcamy do wypożyczania książek patrona biblioteki.
Opracowała Elżbieta Kępa; fot. Katarzyna Żakiewicz i Ewa Jamroziewicz.

Z wyrazami szacunku
Sylwester Kasprzyk  
Dyrektor P
edagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w Kielcach wraz z pracownikami 

Prelekcja o Gustawie Herlingu – Grudzińskim w Filii PBW Sandomierz