5 czerwca – Światowy Dzień Ochrony Środowiska – wystawa

5 czerwca – Światowy Dzień Ochrony Środowiska – wystawa

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w Kielcach Filia we Włoszczowie zaprasza na wystawę „5 czerwca – Światowy Dzień Ochrony Środowiska”. Tematem tegorocznej edycji ekologicznego dnia jest „Renaturyzacja gruntów, pustynnienie i odporność na suszę”.
Renaturyzacja to przywrócenie rzece uprzednio uregulowanej stanu zbliżonego do naturalnego.
Pustynnienie oznacza proces poszerzania się pustyń. Tam, gdzie do tej pory można było uprawiać rośliny czy wypasać zwierzęta, wdziera się pustynia.
Zachęcamy wszystkich do podjęcia działań, które przyczynią się do poprawy stanu środowiska naturalnego. Od tego będzie zależała nasza przyszłość. Przygotowała Sylwia Balsam; zdj. Marta Szymkiewicz.

Z wyrazami szacunku
Sylwester Kasprzyk  
Dyrektor P
edagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w Kielcach wraz z pracownikami 

Światowy Dzień Ochrony Środowiska – 5 czerwca