Dwie lekcje w “Nazarecie”

Dwie lekcje w “Nazarecie”

28 maja 2024 roku Marta Trela, nauczyciel bibliotekarz z Wydziału Informacyjno-Bibliograficznego PBW im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w Kielcach przeprowadziła dwie lekcje wyjazdowe w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Maryi z Nazaretu w Kielcach. W pierwszej lekcji brali udział uczniowie klasy piątej. Z zainteresowaniem obejrzeli prezentację, która przybliżyła im historię Unii Europejskiej. Odśpiewali także pieśń ,,Oda do radości”, będącą hymnem UE i wypełniły karty pracy. Natomiast uczniowie klasy czwartej uczestniczyli w lekcji na temat polskich legend. Prowadząca zajęcia wyjaśniła pojęcie legendy i scharakteryzowała ich typologię. Omówiła również wybrane legendy, m.in. o Bazyliszku, Piaście Kołodzieju, Popielu, Warsie i Sawie. Na zakończenie lekcji czwartoklasiści rozwiązali krzyżówkę tematyczną i testy wiedzy. Przygotowała Marta Trela; autor zdjęć – Ewa Tarapata.

Z wyrazami szacunku
Sylwester Kasprzyk 
Dyrektor P
edagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w Kielcach

Historia Unii Europejskiej w szkole podstawowej…