O historii Euro dla UKS Football Academy Pińczów

O historii Euro dla UKS Football Academy Pińczów

W dniach 3 i 10 czerwca w pińczowskiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w Kielcach gościli młodzi piłkarze z Uczniowskiego Klubu Sportowego Football Academy Pińczów. W poniedziałek 3 czerwca placówkę odwiedzili chłopcy z rocznika 2011 wraz z trenerem Jackiem Kempkiewiczem, zaś tydzień później – chłopcy z rocznika 2012 z trenerem Pawłem Bochniakiem. Podczas każdego ze spotkań nauczyciel Filii PBW w Pińczowie Marcin Salamon przeprowadził dwugodzinne zajęcia na temat historii Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej i udziału polskiej drużyny narodowej w tej imprezie. Okazją do zorganizowania wspomnianych lekcji jest rozpoczynająca się 14 czerwca w Niemczech XVII edycja wspomnianego turnieju. Jednocześnie tematyka zajęć była zbieżna z priorytetem Ministerstwa Edukacji i Nauki: „Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej”.
Prowadzący zajęcia przybliżył uczniom wysiłki francuskiego działacza piłkarskiego Henri Delaunay’a na rzecz powołania UEFA i organizacji pierwszego turnieju o mistrzostwo Starego Kontynentu – najpierw pod nazwą Puchar Narodów Europy a później pod obecną nazwą – Mistrzostwa Europy. Następnie opowiedział o każdej edycji turnieju począwszy od 1960 r. urozmaicając je fragmentami archiwalnych meczów. Młodzi adepci futbolu i ich trenerzy mieli okazję poznać wiele faktów z dziejów kontynentalnej rywalizacji – pamiętnych meczów, sensacyjnych rozstrzygnięć, kontrowersyjnych sytuacji czy też zawirowań politycznych mających wpływ na sportowe zmagania tj. wykluczenie reprezentacji Hiszpanii w 1960 r. i ekipy Jugosławii w 1992 r. Niemało czasu poświęcił także udziałowi reprezentacji Polski w kilku ostatnich turniejach, zwłaszcza temu najbardziej udanemu w 2016 r. kiedy to Polacy dotarli do ćwierćfinału. Prowadzący zaprezentował na slajdach opracowane przez siebie dane statystyczne tj. klasyfikację medalową wszystkich edycji EURO, wyniki meczów finałowych i meczów o trzecie miejsce, wyniki reprezentacji Polski na poszczególnych turniejach wraz ze strzelcami goli oraz skład grup I rundy tegorocznych mistrzostw.
Po zakończeniu zajęć ich uczestnicy mieli okazję obejrzeć bardzo bogatą wystawę publikacji o tematyce związanej z Mistrzostwami Europy i poszczególnymi edycjami eliminacji. Znalazły się tam opracowania historyczne i statystyczne, dodatki prasowe „Skarb Kibica” z ostatnich pięciu edycji turnieju, biografie i autobiografie piłkarzy i selekcjonerów – polskich i zagranicznych, egzemplarze prasy sportowej wydane nazajutrz po meczach reprezentacji Polski na Euro 2012, 2016 i 2020 oraz opracowania szkoleniowe przydatne trenerom grup dziecięcych i młodzieżowych. Marcin Salamon dokonał omówienia poszczególnych publikacji zaprezentowanych na wystawie uświadamiając młodym adeptom futbolu, że pasję sportową można rozwijać nie tylko poprzez media, ale także poprzez czytanie książek, gazet i czasopism. Przygotowali: Robert Karpiński, Marcin Salamon.

Z wyrazami szacunku
Sylwester Kasprzyk 
Dyrektor P
edagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w Kielcach wraz z pracownikami 

Historia Euro – zajęcia edukacyjne w Filii PBW Pińczów