Zapraszamy do lektury najnowszego numeru „Monitora Dyrektora Szkoły”

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru „Monitora Dyrektora Szkoły”

Zapraszamy do zapoznania się z nowym numerem czasopisma „Monitor Dyrektora Szkoły” (nr 136/2024) poświęconego m.in. pracy z uczniem uzależnionym od alkoholu, odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli, zwolnieniu z egzaminu ósmoklasisty.

Periodyk stanowi nowoczesne narzędzie dyrektora i kadry zarządzającej szkołami publicznymi. Na jego łamach publikowane są szczegółowe interpretacje zmian w przepisach oświatowych wraz z komentarzami ekspertów, case study z obszarów kadrowych, nadzoru pedagogicznego i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, a także wzory dokumentów, które dyrektor musi przygotować zgodnie z kalendarzem roku szkolnego i budżetowego.

Tematem ostatniego numeru jest nowy wymiar odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczyciela. W rubryce Pod paragrafem przedstawiono zmiany w przepisach w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków oraz prawa ucznia niepełnosprawnego w szkole i w przedszkolu ogólnodostępnym. W Narzędziowni opublikowano przykład ankiety dotyczącej spożywania alkoholu wśród młodzieży, obowiązkową dokumentację na wypadek kontroli, standardy ochrony małoletnich, procedurę zapobiegania i przeciwdziałania cyberprzemocy wśród uczniów w przypadku dostępu do treści szkodliwych, katalog cyberzagrożeń. W najnowszym numerze przeczytają Państwo m.in. o zmianach w przeliczaniu punktów, w sytuacji, gdy uczeń z powodów zdrowotnych został zwolniony z egzaminu ósmoklasisty, symptomach uzależnienia od alkoholu, działaniach podejmowanych przez pedagoga szkolnego lub psychologa wobec przedawkowania przez ucznia alkoholu, wspieraniu uczniów z trudnościami w uczeniu się matematyki oraz zrachowaniach autoagresywnych uczniów. Numer zamyka artykuł na temat profilaktyki groomingu.
Zapraszamy do Wydziału Informacyjno-Bibliograficznego. Przygotowała Marta Boszczyk.

Z wyrazami szacunku
Sylwester Kasprzyk 
Dyrektor P
edagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w Kielcach

“Monitor Dyrektora Szkoły” – najnowszy numer miesięcznika
Najnowszy “Monitor Dyrektora Szkoły”