Filmoteka Szkolna

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach w porozumieniu z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, przystąpiła do realizacji projektu Filmoteka Szkolna: Akcja! Współpraca obejmuje prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych mających na celu wspieranie nauczycieli w kształceniu filmowym uczniów oraz popularyzację pakietu Filmoteki Szkolnej na zajęciach przedmiotowych i wychowawczych.
W ramach porozumienia biblioteka – jako instytucja partnerska – oferuje:
- prowadzenie zajęć edukacyjnych (konsultacje, spotkania, konferencje, szkolenia itp.),
- organizację warsztatów metodycznych dla nauczycieli na podstawie materiałów własnych lub scenariuszy zajęć opracowanych przez CEO,
- prowadzenie lekcji pokazowych dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
- dystrybucję informacji o aktualnych wydarzeniach organizowanych przez CEO i PISF (zaproszenia na konferencje, szkolenia, kursy internetowe, festiwale, konkursy itp.),
- koordynowanie wymiany informacji od współpracujących szkół na temat dobrych praktyk z zakresu edukacji filmowej (zbieranie przykładów, upowszechnianie informacji na stronie internetowej, przesyłanie informacji do CEO i PISF),
- współpracę z nauczycielami z poszczególnych szkół.
Oferta adresowana jest do nauczycieli świętokrzyskich placówek oświatowo-wychowawczych, zwłaszcza nauczycieli języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o kulturze, wychowawców, bibliotekarzy. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Uczestnicy warsztatów metodycznych otrzymują zaświadczenia wystawiane przez CEO.


Roman Sowa
PBW Kielce filia w Sakrżysku Kamiennej