Warsztaty w PBW

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach oraz kielecki oddział Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich zaprasza nauczycieli bibliotekarzy w dniu 21.10.2010 r. o godz. 13.00 na spotkanie warsztatowo-metodyczne: "Nowe tablice UKD - prezentacja zmian ze szczególnym uwzględnieniem działu 37 Pedagogika. Analiza i dostosowanie nowych rozwiązań do potrzeb biblioteki szkolnej".

Program warsztatów został opracowany przez pracowników Wydziału Ewidencji i Opracowania Zbiorów PBW.

Spotkanie, które odbędzie się w Czytelni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach, ul. Jana Pawła II 5, poprowadzą: mgr Gracjan Bazyl, mgr Dorota Parkita, mgr Edyta Smolińska.

Dyrektor Pedagogicznej
Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach

mgr Urszula Salwa

Prezes kieleckiego oddziału
Towarzystwa Nauczycieli
Bibliotekarzy Szkół Polskich

mgr Maria Skup