Jubileusz 65-lecia PBW

W bieżącym roku nasza Biblioteka obchodzi jubileusz 65-lecia działalności. W program uroczystych obchodów wpisuje się także wystawa poświęcona jej historii i współczesności. Zebrany materiał podzielono na dwie części. W pierwszej – wyodrębniono działy: Historia i współczesność bibliotek pedagogicznych w Polsce, Pierwsze lata Centralnej Biblioteki Pedagogicznej Okręgu Szkolnego Kieleckiego, Powstanie i rozwój Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, Działalność kulturalno-oświatowa – z kart kroniki, Biblioteka na łamach prasy lokalnej, Dzieje siedziby w fotografii i rysunku. Następnie na 25 tablicach ujętych w antyramy zaprezentowano zdjęcia i informacje nt. obecnej działalności biblioteki. Wybrane publikacje, zestawienia tematyczne i katalogi wystaw ułożono według zagadnień: pedagogika i szkolnictwo, metodyka nauczania, region świętokrzyski. Część druga to oryginalne w treści i formie zbiory. Zaprezentowano przykłady książek najstarszych, najmniejszych, największych, najpiękniejszych, liberackich oraz przykłady zbiorów audiowizualnych.
Wystawę można oglądać od 7 października do 31 grudnia w godzinach otwarcia biblioteki.