VII Miejski Konkurs Literacki pn. "Przemoc niejedno ma imię"

W dniu 27 maja w naszej Czytelni odbyło się podsumowanie VII Miejskiego Konkursu Literackiego pn. „Przemoc niejedno ma imię” organizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4 w Kielcach we współpracy ze Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji , Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką. Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
Celem organizatorów było zwrócenie uwagi na narastające zjawisko przemocy w domu
i szkole, uwrażliwienie na krzywdę drugiego człowieka, a także rozwijanie zainteresowań literackich.
Na konkurs wpłynęło ponad osiemdziesiąt prac, spośród których nagrodzono dwadzieścia cztery. Zostały one opublikowane w biuletynie wydanym przez ZSOI Nr 4 w Kielcach.
Podczas uroczystości w PBW podziękowania i dyplomy otrzymali nauczyciele oraz wszyscy uczestnicy konkursu. Autorom nagrodzonych i wyróżnionych prac nagrody wręczali: Pani Maria Kalita – dyr. ZSOI Nr 4 w Kielcach i Pani Urszula Salwa – dyr. PBW w Kielcach oraz nauczyciele, przedstawiciele Komisji: Magda Adamiec, Agata Sijer, Katarzyna Zamojska.
W części artystycznej wystąpili uczniowie Gimnazjum Integracyjnego Nr 4 w Kielcach:
Ania Winiarska (recytacja wiersza) i Daniel Sodel (gitara klasyczna).