Katyń - uroczystość patriotyczna

Dnia 15.04.2010 roku odbyła się w PBW uroczystość patriotyczna dla upamiętnienia
70 rocznicy tragedii katyńskiej pod hasłem „Pamiętam. Katyń 1940”, skierowana głównie
do młodzieży V LO im. ks. Piotra Ściegiennego, która szczelnie wypełniła pomieszczenie bibliotecznej czytelni.
Gośćmi specjalnymi byli: wicedyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Alicja Stradomska i dyrektor Gimnazjum w Górnie Grzegorz Niestój.
Prowadząca spotkanie dyrektor PBW Urszula Salwa poprosiła zebranych o uczczenie minutą ciszy zmarłych tragicznie członków delegacji polskiej na oficjalne obchody zbrodni katyńskiej.
Na program złożyły się:
- wykład pana Mariana Kolusa z Biura Komunikacji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach
- projekcja filmu „Tajemnica Robla”
- osobiste, wzruszające wspomnienia członków Stowarzyszenia „Kielecka Rodzina Katyńska”: przewodniczącej – pani Anny Łakomiec, pani Anny Miernik i pana Jana Banaśkiewicza – znawcy tematu zbrodni katyńskiej i autora wystawy o ludziach kielecczyzny, którzy stracili życie w Katyniu i innych miejscach kaźni sowieckiej
- relacja pana Janusza Mochockiego z archiwalnych poszukiwań śladów katyńskich w Kielcach, prowadzonych pod jego kierownictwem przez uczniów Gimnazjum w Górnie w ramach szkolnego projektu edukacyjnego „Śladami zbrodni katyńskiej”
- zwiedzanie wystawy przygotowanej z materiałów własnych biblioteki jak i materiałów wyszukanych przez uczniów z Górna.
Żywimy nadzieję, że spotkanie spełniło oczekiwany cel: zaszczepiło w pamięci i sercach uczniów wiedzę o katyńskiej zbrodni.