Promocja książek Zofii Korzeńskiej

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach zaprasza dnia 29 kwietnia 2010 r. o godz. 1700 na promocję książek Zofii Korzeńskiej "Obudzić jutrzenkę" i "Mazury... Mazury"

W programie:

  • słowo krytyczne: Anna Błachucka i Zdzisław Antolski

  • słowo od Autora

  • recytacje: Beata Pszeniczna

  • oprawa muzyczna: Olga Saitova, Halina i Anna Bilskie

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Peadagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach przy ul. Jana Pawła II nr 5 w Czytelni.