Katyń - wystawa

Minęło już 70 lat od zbrodni dokonanej na policjantach, lekarzach, naukowcach, artystach, duchownych, oficerach i żołnierzach polskich. Katyń stał się nie tylko jednym z cmentarzy, ale także symbolem zbrodni politycznej i wojennej.
W związku z przypadającą rocznicą Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach zaprasza wszystkich zainteresowanych do oglądania wystawy pod nazwa „Katyń...”. Zgromadzony materiały zostały pogrupowane według zagadnień:

• Agresja sowiecka
• Obozy jenieckie na terenie ZSRR
• Katyń w publikacjach i dokumentach
• Materiały metodyczno – repertuarowe dla nauczycieli

Wystawę zamykają materiały zebrane przez uczniów Gimnazjum w Górnie pod opieką Janusza Mochockiego, a dotyczące zabitych w Katyniu policjantów z terenu województwa świętokrzyskiego.
Zbiory można oglądać do końca maja br. w godzinach pracy biblioteki.
Wystawę przygotowały: Dorota Parkita, Małgorzata Pronobis i Edyta Smolińska.