Zapożyczenia we współczesnej polszczyźnie

W związku z obchodami na ziemi świętokrzyskiej XVIII Tygodnia Kultury Języka zapraszamy na wystawę "Zapożyczenia we współczesnej polszczyźnie".
Zapożyczenia językowe inaczej pożyczki, wyrazy obce – zjawisko przechodzenia pewnych cech jednego języka do innego. Pojęcia tego używa się w odróżnieniu od słownictwa rodzimego. To wszystkie obce w strukturze danego języka wyrazy, zwroty, typy derywatów, formy fleksyjne, konstrukcje składniowe, związki frazeologiczne. Kwestia zapożyczeń w języku polskim przez jest obecnie sprawą budzącą wiele kontrowersji i obaw o autonomię polszczyzny. Ubolewania nad zalewem języka polskiego przez wyrazy obce pojawiały się na kartach literatury już w przeszłości nieraz, na co przykładem mogą być słowa, wyrażone przed ponad trzystu laty uczonego słownikarza, Grzegorza Knapskiego :

„Trudno zaiste uwierzyć, ile wyrazów łacińskich, włoskich, niemieckich, węgierskich, tureckich (że pominę rosyjskie i inne słowiańskie, nie tak bardzo od naszych różne) na każdym kroku używają Polacy zamiast rodzimych, i to nie tylko ci, co byli w tych krajach, ale i wszyscy inni, a nawet kobiety. Z pewnością, gdyby te wyrazy policzyć, wypełniłyby one trzecią, a może większą część naszego słownictwa. Takiego stanu rzeczy nie należy znosić obojętnie, tym bardziej że wielu robi to nie z potrzeby i z braku odpowiednich wyrazów polskich, lecz z czystej chęci popisywania się czymś nowym”.

Materiał wystawowy został podzielony na następujące działy :

I. Opracowania ogólne
II. Anglicyzmy
III. Zapożyczenia z innych języków
IV. Materiał metodyczny i pomocniczy

Wystawę można oglądać do końca marca br. w godzinach pracy biblioteki.
Wystawę przygotowała Ewa Lewicka