Matematyka dla przyszłości

Matematyka (łac. mathematica – poznanie) jest jedną z najstarszych dziedzin wiedzy. Jest nauką dedukcyjną, polegającą na dochodzeniu do wniosków w oparciu o prawa logiki. Dzięki temu, ma zastosowanie we wszystkich dziedzinach ludzkiej działalności; rozwija logiczne myślenie, pamięć i wyobraźnię, jest nieodzowna w życiu każdego człowieka. Dlatego dobrze się stało, że po 26 latach powróciła jako obowiązkowy przedmiot na maturze. Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło taką decyzję po wnikliwej analizie potrzeb nowoczesnego rynku pracy. W związku z tym, Ministerstwo Nauki, wprowadziło na poziomie kształcenia akademickiego, tzw. kierunki zamawiane czyli kierunki studiów technicznych, matematycznych i przyrodniczych, na których brakuje absolwentów albo według prognoz zabraknie w najbliższych latach.
Aby zachęcić do uczenia się matematyki, należy zacząć matematyczne kształcenie od najmłodszych lat. Trzeba przede wszystkim zerwać z pokutującym wśród uczniów stereotypem, że matematyka jest trudna. Wystawa „Matematyka dla przyszłości” ma pomóc nauczycielom w sztuce nauczania matematyki, a uczniom – w przygotowaniu się do tegorocznej matury.
Eksponowany materiał (książki, czasopisma i zbiory audiowizualne) pogrupowano w następujących działach:

Świat matematyki,

Matematyka już w przedszkolu,

Sztuka nauczania matematyki w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole średniej,

Czasopisma matematyczne w pracy nauczyciela,

Materiały pomocnicze dla maturzystów,

Matematyka na co dzień,

Matematyka ciekawa, niezwykła, zabawna.

Wystawę można oglądać do 28 lutego br. w godzinach pracy biblioteki
Wystawę przygotowały: Bożena Lewandowska i Magdalena Zawal

Zapraszamy do galerii