"Podręczniki szkolne - rola i zadania biblioteki szkolnej we wprowadzaniu zmian od roku szkolnego 2014/2015".
Spotkanie informacyjne dla nauczycieli bibliotekarzy szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach oraz Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli byli organizatorami spotkania informacyjnego dla nauczycieli bibliotekarzy szkół podstawowych pt. „Podręczniki szkolne - rola i zadania biblioteki szkolnej we wprowadzaniu zmian od roku szkolnego 2014/2015". Spotkanie odbyło się 16 października 2014r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. W spotkaniu wzięło udział 107 bibliotekarzy z całego województwa świętokrzyskiego. Celem spotkania było przedstawienie nowych zadań biblioteki szkolnej w związku ze zmianami wprowadzonymi tzw. ustawą „podręcznikową" z dnia 30 maja 2014r. oraz usystematyzowanie wiedzy na temat konsekwencji tych zmian w codziennej pracy bibliotekarzy szkolnych. Przedstawione podczas spotkania rozwiązania praktyczne w sprawie gospodarowania darmowymi podręcznikami były propozycjami z naszej strony, które powstały w oparciu o interpretację zapisów ustawy podręcznikowej przez specjalistów prawa oświatowego, doświadczenia innych bibliotekarzy, materiały przedstawione podczas konferencji w Warszawie „Wspomaganie pracy szkół we współpracy z biblioteką szkolną”, która odbyła się 8-10 września br. Na konferencji wystąpiła pani Joanna Berdzik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Janusz Krupa, przedstawiciel Departamentu Jakości Edukacji MEN, którzy  mówili  o potrzebie wspomagania pracy szkoły przez biblioteki szkolne w odniesieniu do zapisów nowej ustawy tzw. podręcznikowej. Na zakończenie spotkania zaprosiliśmy uczestników do wzięcia udziału w sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy w roku szkolnym 2014/2015. Na spotkaniu gościliśmy dyrektora PBW Urszulę Salwę, dyrektora ŚCDN Jacka Wołowca. Głównym prelegentem była Pani Barbara Skarżyńska, Konsultant  informacji pedagogicznej ŚCDN oraz Edyta Grabowska, Kierownik Wydziału Instrukcyjno - Metodycznego PBW.

Zapraszamy do galerii