"Spotkanie z Duchem Miejsca, Zębem Czasu, Białym Krukiem
i Łaskawą Muzą"

W dniu 06.11.2014 roku w PBW odbyło się spotkanie warsztatowe dla nauczycieli oraz animatorów kultury z terenu woj. śwętokrzyskiego.
Warsztaty w ramach projektu edukacyjnego "Spotkanie z Duchem Miejsca, Zębem Czasu, Białym Krukiem i Łaskawą Muzą" prowadziły panie: Katarzyna Wydra i Barbara Łepkowska z Krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki.
W spotkaniu, które zorganizowało ŚCDN we współpracy z PBW, wzięło udział ok. 40. nauczycieli.
W czasie warsztatów uczestnicy poznali nowe pojęcie, różne przejawy kultury tradycyjnej, zapoznali się z elementami pracy archeologa i konserwatora. Wspólnie zastanawiali się jakie wartości płyną z dziedzictwa, jak stworzyć szkolną izbę pamięci lub wirtualne muzeum, jak poprowadzić ciekawą lekcję.

Uczestnicy otrzymali szereg materiałów do wykorzystania na lekcji. 

Zapraszamy do galerii