Miejsca pamięci z lat I wojny światowej w źródle archiwalnym

PBW w Kielcach uczestniczy w spotkaniach organizowanych w ramach projektu "Spotkania ze źródłem archiwalnym". Cykliczne, comiesięczne seminaria, odbywają się  w każdą ostatnią środę miesiąca. Wybrana tematyka dotyczy wydarzeń ważnych dla regionu, rocznic, zagadnień z różnych zakresów badań i okresów historycznych. Organizatorami są: Wiesława Rutkowska - dyrektor Archiwum Państwowego w Kielcach i dr hab. Beata Wojciechowska prof. UJK - dyrektor Instytutu Historii UJK. Merytoryczny i organizacyjny nadzór nad projektem sprawuje ze strony Uniwersytetu - dr Edyta Majcher-Ociesa, a z ramienia Archiwum Łukasz Guldon. W prace organizacyjne związane z przygotowaniem spotkań zaangażowani są studenci i doktoranci UJK zrzeszeni w Kole Naukowym "Judaica". Sekretarzami projektu zostali: Monika Poszalska i Aron Raszkiewicz.[1]
W dniu 26 listopada 2014 r., w środę o godzinie 1600, w siedzibie Archiwum Państwowego w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 57 odbyło się dziesiąte już spotkanie z cyklu "Spotkań ze źródłem archiwalnym", pod tytułem "Miejsca pamięci z lat I wojny światowej w źródle archiwalnym".

Gościem głównym spotkania była dr hab. Urszula Oettingen z Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, która wygłosiła referat na temat: "Miejsca pamięci z lat I wojny światowej w źródle archiwalnym". W swojej prezentacji prelegentka zobrazowała i omówiła najważniejsze miejsca z tego okresu. Uczestnicy dowiedzieli się gdzie i jakich dokumentów można szukać na ten temat. Zachęciła uczestników do obejrzenia swojej wystawy. Umieszczone na niej zdjęcia przedstawiały stan obecny tych miejsc pamięci, które opisała w swojej pracy Cmentarze I wojny światowej w województwie kieleckim, Warszawa 1988
Kolejne wystąpienie poprowadzili archiwiści z Archiwum Państwowego w Kielcach, Paulina Kraska i Bartłomiej Gierasimowicz. Przedstawili prezentację wybranych materiałów archiwalnych z zasobu kieleckiego archiwum, dotyczącą miejsc pamięci z okresu I wojny światowej. Ciekawym uzupełnieniem była możliwość obejrzenia oryginalnych dokumentów - projektów cmentarzy czy pomników.
Po wystąpieniach uczestnicy zadawali pytania, przedstawiali swoje refleksje oraz podkreślali jak ważne są takie spotkania, jak ważna jest praca historyków dokumentujących miejsca pamięci - bo wtedy one dopiero zaczynają żyć - istnieć.
Spotkaniu towarzyszyła również wystawa "Szlakiem kadrówki - W stulecie wymarszu I Kompanii Kadrowej Józefa Piłsudskiego do boju o wolną Polskę", zorganizowana przez Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach.
W trakcie spotkania był czynny punkt konsultacyjny pod nazwą "Archiwa Rodzinne", gdzie zainteresowani mogli uzyskać porady jak tworzyć archiwa rodzinne oraz jak zadbać o prywatne zbiory.
W holu głównym prezentowane były publikacje Wydawnictwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz  Kieleckiego Towarzystwa Naukowego z możliwością ich zakupienia.

Dorota Parkita

[1] http://www.kielce.ap.gov.pl/pl/archiwum-panstwowe-w-kielcach/2-uncategorised/208-spotkania-ze-zrodlem-archiwalnym.html