"28 Zarządzanie, Edukacja, Innowacja"

W dniach od 29.09 do 04.10. 2014 r. Grzegorz Cuper - zastępca dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach brał udział w projekcie "28 Zarządzanie, Edukacja, Innowacja" realizowanym przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego.

Uczestnicy (przedstawiciele Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Muzeum Narodowego w Kielcach) przez  pięć dni mieli możliwość poznania systemu oświaty  w Chorwacji.
W mieście Velika Gorica zapoznali się z działalnością samorządu i odwiedzili szkoły, na wszystkich szczeblach edukacji, oraz instytucje kultury, a w Zagrzebiu spotkali z przedstawicielami ministerstwa oświaty.

W Chorwacji nie istnieją specjalne placówki doskonalenia nauczycieli. Tę rolę spełniają szkoły wyższe prowadzące kierunki nauczycielskie, specjalistyczne studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne, czy dokształcające. Jeśli chodzi o dostęp do księgozbioru i literatury specjalistycznej nauczyciele mają do dyspozycji biblioteki publiczne, ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców.

W Velikiej Goricy, działa pięć szkół podstawowych, pięć szkół średnich - ogólnokształcące, techniczne i zawodowe, Szkoła Muzyki i Tańca, Szkoła Lotnicza, Uniwersytet Nauk Stosowanych
- z prowadzonym, jedynym w Chorwacji,na bardzo wysokim poziomie kierunkiem optometria i optyka. Każda z placówek posiada dobrze wyposażoną bibliotekę ze zbiorami gromadzonymi zgodnie
z profilem kształcenia, biblioteki są skomputeryzowane. Biblioteka uniwersytecka posiada wszystkie najnowsze wydawnictwa z zakresu programów nauczania, w tym również zagraniczne, głównie niemieckie.

Na uwagę zasługuje program upowszechniania czytelnictwa "czytamy wszyscy" prowadzony
w  szkołach podstawowych. Uczniowie klas trzecich dostają plecak z ośmioma książkami dla każdego z członków  rodziny. Poza beletrystyką są tam pozycje z psychologii i pedagogiki wspomagające rodziców w procesie wychowawczym dzieci. Po oddaniu plecaka uczeń zdaje relacje bibliotekarzowi jak przebiegało czytanie w domu.

W Centrum Kultury znajduje się biblioteka publiczna. Posiada oddzielny księgozbiór dla dorosłych
i oddzielny dla dzieci. W tym duży wybór polskiej literatury pięknej, zarówno dawnej jak i współczesnej. Poza udostępnianiem zbiorów prowadzi bogatą działalność nie tylko w zakresie upowszechniania czytelnictwa ale również edukacyjną, kulturalną i wystawienniczą. Cyklicznie prowadzone są warsztaty przeznaczone dla nauczycieli, pedagogów i rodziców.