Rok Szkoły Zawodowców - wystawa

Ministerstwo Edukacji Narodowej, ogłosiło rok szkolny 2014/2015 Rokiem Szkoły Zawodowców. PBW w Kielcach, włączając się w obchody, przygotowała wystawę dla zainteresowanych zmianami w kształceniu zawodowym. Eksponowany materiał ułożono według zagadnień:
- Zmiany w kształceniu zawodowym
- Szkolnictwo zawodowe w regionie świętokrzyskim
- Metodyka kształcenia zawodowego
- Edukacja zawodowa a rynek pracy
- Pedagogika pracy
- Kształcenie zawodowe niepełnosprawnych
- Poradnictwo zawodowe
- Człowiek a zawód

Wystawę można oglądać od 9 lutego br. w godzinach pracy biblioteki (hol na pierwszym piętrze)

Scenariusz i przygotowanie wystawy - Ewa Lewicka i Bożena Lewandowska