Spotkanie z Ewą Lipską - sprawozdanie

W dniu 11 czerwca 2015 roku w sali kina Fenomen, odbyło się spotkanie z poetką Ewą Lipską, zorganizowane przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach, we współpracy z Wojewódzkim Domem Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach oraz Zespołem Państwowych Szkół Plastycznych im. J. Szermentowskiego w Kielcach. Partnerami medialnymi wydarzenia były: redakcja czasopisma "Projektor", Radio FRI oraz Portal Informacji Kulturalnej. Słowo krytyczne wygłosił dziennikarz Paweł Chmielewski. Wydarzeniu kulturalnemu towarzyszyły dwie ekspozycje prezentujące artystyczne interpretacje plastyczne twórczości poetyckiej Ewy Lipskiej. Gościem spotkania był także Sebastian Ludwik Kudas - krakowski grafik, ilustrator, scenograf Piwnicy pod Baranami. Jego rysunki zamieszczone w tomie wierszy Droga pani Schubert... Ewy Lipskiej, zostały pokazane na jednej z ekspozycji. Drugą stanowiły prace plastyczne uczniów Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych, biorące udział w VII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Pudełko zwane wyobraźnią - Ewa Lipska" (edycja 2014). W spotkaniu uczestniczyła młodzież z kieleckich szkół ponadgimnazjalnych, poloniści, przedstawicie Świętokrzyskiego Oddziału Związku Literatów Polskich, przedstawiciele Świętokrzyskiego Oddziału Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów, metodycy języka polskiego, nauczyciele akademiccy, lokalne media, a także osoby prywatne (łącznie prawie 400 osób). Spotkanie zakończyło się podpisywaniem przez poetkę najnowszego tomiku wierszy pt. Czytnik linii papilarnych.
Serdecznie dziękujemy za udział w spotkaniu.

Marta Boszczyk

Zapraszamy do galerii