Porozumienie o współpracy pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach a Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką
w Kielcach

Współpraca będzie polegała na wspieraniu przedsięwzięć z zakresu informacji i poradnictwa zawodowego, kierowanych do osób uczących się, studiujących, pracujących i poszukujących zatrudnienia - będących czytelnikami Biblioteki.
Obecnie jednym z głównych wyzwań dla publicznych służb zatrudnienia jest poprawa sytuacji zarówno osób młodych, wchodzących na rynek pracy, jak i tych, które bez względu na wiek poszukują nowych rozwiązań zawodowych.
Pierwszym wspólnym działaniem adresowanym do czytelników Biblioteki będą indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym planowane na dzień 27 października br. w godz. 10.00-15.00
w siedzibie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, ul. Jana Pawła II 5

Zapraszamy do galerii