Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym - zaproszenie

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach serdecznie zapraszają na indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym w dniu 27 października br. w siedzibie PBW, ul. Jana Pawła II 5.
Podczas konsultacji osoby odwiedzające Bibliotekę mogą skorzystać z pomocy doradców zawodowych przy diagnozowaniu swoich predyspozycji i zainteresowań zawodowych, wyboru odpowiedniego zawodu i miejsca pracy, podnoszenia kwalifikacji lub przekwalifikowania, czy przygotowania profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych na podstawie świadectw, zaświadczeń
i innych dokumentów źródłowych. Zainteresowanym, którzy przyniosą ze sobą życiorys zawodowy oraz list motywacyjny, pracownicy dokonają analizy pod kątem ich poprawności i atrakcyjności.
W trakcie spotkania można także uzyskać informacje, jak efektywnie przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, aby wzbudzić zainteresowanie potencjalnego pracodawcy swoją kandydaturą. Omówione będą takie aspekty jak: wywieranie pozytywnego wrażenia, właściwa autoprezentacja, propozycje odpowiedzi na tzw. "trudne pytania", unikanie "niezręcznych" tematów czy skuteczne wykorzystanie wiedzy o przyszłym pracodawcy.

Osoby mające w planach założenie własnej firmy uzyskają wskazówki dotyczące m.in. zasad zakładania oraz finansowania działalności gospodarczej. Czytelnicy zainteresowani wyjazdami zarobkowymi za granicę zdobędą informacje związane z warunkami życia i pracy w wybranych krajach Unii Europejskiej, bezpieczeństwa wyjazdów oraz potwierdzaniem okresów zatrudnienia
i ubezpieczenia oraz transferu zasiłków za granica.

Do dyspozycji klientów będą materiały informacyjne w postaci tematycznych ulotek, broszur oraz publikacje pomocne w  efektywnym poruszaniu się po rynku pracy.