"Jak pracować z e-podręcznikiem od 1 września 2015 r." - warsztaty   

9 października 2015 r. odbyło się zorganizowane przez naszą bibliotekę oraz Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli spotkanie pn. "Jak pracować z e-podręcznikiem od 1 września 2015 r.". Wzięło w nim udział 137 osób, głównie nauczycieli bibliotekarzy, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz dyrektorów szkół z terenu całego województwa świętokrzyskiego. Warsztaty prowadziła Grupa Edukacyjna S.A., twórca e-podręcznika do edukacji wczesnoszkolnej.
Celem warsztatów było nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie pracy z e-podręcznikiem oraz zapoznanie ze sposobem wykorzystania tego narzędzia edukacyjnego w pracy z dziećmi.
Nowe e-podręczniki przekazują uczniom wiedzę, kształtują kompetencje cyfrowe, czytelnicze i medialne, uczą programowania. Wykorzystują naturalną skłonność dzieci i młodzieży do wspólnej pracy i zabawy oraz fascynację nowymi technologiami i światem Internetu. Mają umożliwiać korzystanie z treści edukacyjnych bez względu na miejsce, zapewniać większą interakcję między uczniami i nauczycielami oraz oferować możliwość ich wspólnej pracy. Dzięki dostępności online, postępy w nauce dzieci mogą być na bieżąco śledzone przez rodziców. Z kolei otwarta formuła e-podręczników pozwala użytkownikom wpływać na treść materiałów edukacyjnych i kształtować je zgodnie z preferencjami.
Do 15 listopada, zgodnie z rządowym programem "Cyfrowa szkoła”, powstaną 64 e-podręczniki z różnych przedmiotów obejmujących wszystkie etapy nauki, począwszy od szkoły podstawowej, poprzez gimnazjum, po całą szkołę ponadgimnazjalną.
Wszystkich nauczycieli zachęcamy do korzystania z materiałów umieszczonych na platformie WWW.epodreczniki.pl, która już teraz jest największym zbiorem otwartych zasobów edukacyjnych w Polsce.

Relacje z warsztatów:
http://www.sejmik.kielce.pl/item/47159-e-podreczniki-w-edukacji-wczesnoszkolnej-warsztaty-dla-nauczycieli
http://www.tvswietokrzyska.pl/kielce/wiadomosci/item/13959-kielecki-e-podrecznik-w-polskich-szkolach.html

Zapraszamy do galerii