70 lat naszej Biblioteki

W 2015 roku mija 70 lat od momentu, kiedy powołano do życia bibliotekę pedagogiczną w Kielcach. Siedem dekad w historii naszej placówki to okres, za którym stoją nie tylko kolejni dyrektorzy i kierownicy poszczególnych wydziałów, ale również bibliotekarze i pracownicy administracyjni. Bez talentu, twórczej pracy i zaangażowania szerokiego grona osób nie udałoby się stworzyć i rozwijać jednej z największych bibliotek pedagogicznych w kraju. Przez siedem dziesięcioleci zostało zgromadzonych 244 tys. książek, 9 tys. zbiorów multimedialnych i 12 tys. oprawnych roczników czasopism. Rocznie prenumerowanych jest ok. 170 periodyków, ogółem ich zbiór liczy 1,6 tys. tytułów.
9 października 2015 r. w Wojewódzkim Domu Kultury zorganizowaliśmy wystawę z okazji 70 rocznicy powstania Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach. Tam też w imieniu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego Członek Zarządu Pani Agata Binkowska odczytała list gratulacyjny Adama Jarubasa, marszałka województwa:

"To niewątpliwa okazja do podsumowań i refleksji nad tym, co minęło, ale także moment do przemyśleń o przyszłości biblioteki, określenia jej roli we wciąż zmieniającej się rzeczywistości edukacyjnej. Niewątpliwie w ciągu tych kilkudziesięciu lat funkcjonowania w bibliotece i jej filiach zmieniło się na lepsze. To dzięki Państwu Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach zajmuje godne miejsce na mapie edukacyjnej i kulturalnej regionu świętokrzyskiego".

Z okazji tak wspaniałej rocznicy wydaliśmy publikację 70 lat Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach, na kartach której przedstawiliśmy historię oraz dzień współczesny naszych placówek.

Zapraszamy do galerii