"Bolesław Prus -  autor naszych lektur"
- sprawozdanie ze spotkania

"25 września 2015 roku odbyły się zajęcia otwarte na temat: «Bolesław Prus - autor naszych lektur» przygotowane przez polonistkę Annę Kowalczyk-Magdę i nauczyciela biblioteki Wiesławę Kołbuc-Kupisz. Spotkanie służyło rozwijaniu czytelnictwa wśród uczniów i popularyzowaniu prozy wybitnego autora w związku z projektem Narodowego Czytania pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Lekcja potwierdziła innowacyjność i efektywne współdziałanie nauczycieli w Gimnazjum nr 8 w Kielcach. Razem z uczniami fragmenty utworów Bolesława Prusa czytali: dyrektor Małgorzata Pawłowska, nauczyciele oraz zaproszeni goście - przewodnicząca Rady Miasta Kielce Joanna Winiarska, dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Kielcach Urszula Salwa oraz nauczyciel-doradca metodyczny języka polskiego Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach - Małgorzata Miazga."

  

Źródło: http://www.zso8kielce.pl/propagujemy-czytelnictwo.html