Kolejne czytanie w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8
w Kielcach

W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Kielcach w dniu 23.10.2015 r. odbędzie się kolejne czytanie w którym będzie uczestniczyła Dyrektor PBW w Kielcach Urszula Salwa. Zaproszeni goście
i nauczyciele szkoły będą czytać dla klasy I wybrane fragmenty bajek.

Relacja ze spotkania