Matematyka w edukacji wczesnoszkolnej - wystawa

W roku szkolnym 2015/2016 jednym z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa jest edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, w ramach wspomagania pracy szkół i nauczycieli w zakresie realizacji tego kierunku polityki oświatowej, przygotowała wystawę "Matematyka w edukacji wczesnoszkolnej". Prezentuje ona publikacje dostępne w PBW w Kielcach poświęcone tej tematyce. Wystawę można oglądać w dniach 10.11.2015-30.12.2015. Serdecznie zapraszamy studentów, nauczycieli oraz wszystkich zainteresowanych problematyką nauczania matematyki na etapie wczesnoszkolnym.