"Konstruowanie zadań z języka polskiego w gimnazjum" - seminarium - relacja

W ramach wspomagania szkół i placówek oświatowych Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach we współpracy z Oddziałem Świętokrzyskim Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów oraz Wydawnictwem Pedagogicznym ZNP w Kielcach zorganizowała seminarium "Konstruowanie zadań z języka polskiego w gimnazjum", które odbyło się 14 listopada 2015 r. w siedzibie książnicy. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Wzięli w nim udział nauczyciele języka polskiego III etapu edukacyjnego z województwa świętokrzyskiego, studenci, a także Yevheniia Chan z Towarzystwa Języka i Kultury Polskiej na Zaporożu. W spotkaniu uczestniczyli organizatorzy, reprezentowani przez: dyrektora PBW w Kielcach - Urszulę Salwę, przewodniczącą Świętokrzyskiego Oddziału SNaP Beatę Zdybiowską, prezesa Wydawnictwa Pedagogicznego ZNP w Kielcach - Kingę Stelmach, dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Ostojowie - Joannę Piastę-Siechowicz oraz nauczycieli-bibliotekarzy z Wydziału Informacyjno-Bibliograficznego - Martę Boszczyk i Annę Knajder-Sowę.
Celem seminarium było upowszechnienie przedsięwzięć realizowanych we współpracy szkół, bibliotek pedagogicznych i placówek oświatowych na rzecz ustawicznego doskonalenia umiejętności nauczania i uczenia się. Uczestnicy seminarium polonistycznego nabyli sprawność konstruowania zadań z języka polskiego w gimnazjum, ukierunkowanych na sprawdzanie umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, niezbędnych do radzenia sobie w sytuacji testowania kompetencji na kolejnych etapach edukacji. Program warsztatów, które poprowadził nauczyciel dyplomowany języka polskiego, pracownik systemu egzaminów zewnętrznych - Robert Chamczyk, obejmował następujące zagadnienia:

  1. Typy i charakterystyka zadań.
  2. Błędy w konstruowaniu zadań.
  3. Konstruowanie zadań wraz ze schematem punktowania oraz wykazem sprawdzanych umiejętności.

Podczas spotkania nauczyciele języka polskiego III etapu edukacyjnego oraz studenci poznali aktualną ofertą PBW w Kielcach w obszarze wspierania procesów edukacyjnych, zakres usług świadczonych przez placówkę na rzecz czytelników, w tym użytkowników wirtualnych. Uczestnikom zaproponowano udział w warsztatach z zakresu edukacji filmowej oraz projekcie Filmoteka Szkolna: Akcja! Organizatorzy zaprezentowali bibliografię Język polski w gimnazjum: materiały pomocnicze dla nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania do egzaminu gimnazjalnego (dostępną na stronie www.pbw.kielce.pl w zakładce: Wspomaganie edukacji), opracowaną przez Wydział Informacyjno-Bibliograficzny w oparciu o zasoby książnicy z uwzględnieniem obowiązującej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Zachęcono także do skorzystania z pozycji Roberta Chamczyka Zbiór zadań z języka polskiego dla gimnazjalistów, obejmującej 130 zadań wraz z rozwiązaniami, które zostały osadzone w następujących treściach kształcenia: czytanie i odbiór tekstów kultury oraz ich analiza i interpretacja, świadomość językowa, tworzenie krótkich i dłuższych wypowiedzi. Zainteresowaniem cieszyła się także pozycja Mirosławy Iwasiewicz i Joanny Piasty-Siechowicz Obowiązkowe wiersze w gimnazjum. Karty pracy, jako pomoc w przygotowaniu do egzaminu gimnazjalnego, która uczy odbioru, wnikliwej analizy i interpretacji; utrwala posługiwanie się pojęciami teoretycznoliterackimi z zakresu liryki; doskonali umiejętność rozróżniania gatunków i konwencji; odkrywania kontekstów kulturowych, historycznych, biograficznych; wykorzystywania poznanych pojęć w refleksji o literaturze i wartościach. Obie publikacje znajdują się w zbiorach biblioteki.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w kolejnych seminariach i warsztatach organizowanych we współpracy z Wydawnictwem Pedagogicznym ZNP w filiach PBW.

Marta Boszczyk

Zapraszamy do galerii