"Pomyśl - Ułóż - Sprawdź" 
Rozwijanie logicznego i abstrakcyjnego myślenia u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach 
i Wydawnictwo Epideixis 

zapraszają 
nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej,nauczycieli świetlic, pedagogów i logopedów na warsztaty:

"Pomyśl - Ułóż - Sprawdź"
Rozwijanie logicznego i abstrakcyjnego myślenia
u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

w dniu 9 lutego 2016 r. w godz. 1200-1430 w Czytelni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach, ul Jana Pawła II nr 5

Program warsztatów:

- zaprezentowanie Systemu Edukacyjnego PUS i innych pomocy wspierających rozwój i proces edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
- poznanie metod wspierania rozwoju umiejętności i kompetencji u dzieci 

Po warsztatach będzie można nabyć w promocyjnych cenach pomoce i materiały edukacyjne Wydawnictwa Epideixis.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 5 lutego 2016 r. pod numerem telefonu 41 34 428 61
w godz. 1100-1400 (Iwona Sroczyńska, Magdalena Mularczyk). Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.