XXVI Konkurs Recytatorski im. Wandy Łyczkowskiej

Serdecznie zapraszamy

Uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego 

do udziału
w XXVI Konkursie Recytatorskim im. Wandy Łyczkowskiej,
który odbędzie się 14 marca 2016 r. w SSP w Ostojowie; Ostojów 16.

 

Organizatorzy:

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Wandy Łyczkowskiej w Ostojowie i Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kiecach ubiegający się o honorowy patronat: Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

Program XXVI Konkursu Recytatorskiego:

8:30-9:00 Rejestracja uczestników Konkursu. Elektroniczna prezentacja szkoły z czasów Wandy Łyczkowskiej. Zwiedzanie wystawy prezentującej antologie literatury i zbiory poezji dziecięcej i młodzieżowej ze zbiorów PBW oraz ekspozycji prac plastycznych inspirowanych utworami wokół tematu: "Relacje Ja-Ty".

9:00-11:00 Recytacje i rozmowy o utworach z uczniami.

11:00-12:00 Obrady jury. Malarskie inspiracje poezją - przekład intersemiotyczny.

12:00-13:00 Finał XXVI Konkursu Recytatorskiego im. Wandy Łyczkowskiej: recytacje laureatów, wręczenie dyplomów i nagród.

 

Załącznik - Regulamin XXVI Konkursu Recytatorskiego im. Wandy Łyczkowskiej

Relacje Ja-Ty w poezji dla dzieci i młodzieży - zestawienie bibliograficzne