Szkolenie dla bibliotekarzy nt. nowych technologii

(17.03.2016, godz. 10.30-14.30 - PBW Kielce, Czytelnia)

Prowadzący - Wojciech Kowalewski

- St. kustosz - Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
- Wykładowca - Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

Temat: Potencjał katalogów nowej generacji w pozyskiwaniu czytelników

W trakcie szkolenia bibliotekarze dowiedzą się wielu interesujących rzeczy z zakresu kreowania informacji bibliograficznej (katalogi społecznościowe) oraz budowania wizerunku biblioteki w internecie zdominowanym przez Google.

Podejmowana tematyka w trakcie spotkania:

Cz. 1
- wygląd strony WWW biblioteki – co ważne dla użytkownika w sieci,
- portal w.bibliotece.pl w praktyce, czyli „stwórz wizerunek biblioteki i bądź widoczny w internecie”,
- deskryptory BN - po co, dla kogo i kiedy?

Cz. 2
- e-booki - nowe formy udostępniania zbiorów w bibliotekach użytkujących system SOWA2/MARC21 (Wolne Lektury, IBUK Libra),
- prezentacja systemu bibliotecznego SOWA