Spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach

"Prawa obywatela w praktyce, ich respektowanie, problemy z realizacją oraz praktyki dyskryminacyjne - takie m.in. tematy zostały poruszone na spotkaniu Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach. Z konsultacji z Rzecznikiem skorzystało kilkudziesięciu mieszkańców regionu, głównie przedstawicieli organizacji społecznych.

Najwięcej  pytań dotyczyło sądowych wyroków nakazowych. Rzecznik wyjaśniał, jaki jest sens samego mechanizmu prawnego i przypominał, że od takiego wyroku można złożyć sprzeciw.
Mieszkańcy chcieli też wiedzieć, jak skutecznie korzystać z prawa do inicjatywy uchwałodawczej w mieście oraz na jakie wsparcie mogą liczyć organizacje pozarządowe działające na rzecz interesu publicznego. Tu Rzecznik zwrócił uwagę na nową ustawę o petycjach - obowiązuje od 6 września 2015 roku i warto z niej skorzystać.

Uczestnicy spotkania pytali również o zagadnienia związane z ksenofobią,  rozpiętością w wysokości emerytur, o prawa osób z niepełnosprawnościami, czy o sytuację dzieci z młodzieżowych ośrodków wychowawczych przekazywanych do szpitali psychiatrycznych."

Źródło: http://www.sejmik.kielce.pl/item/49143-rzecznik-praw-obywatelskich-spotkal-sie-z-mieszkancami-regionu?start=30 

   

   

Źródło: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/spotkanie-rpo-w-kielcach-20-lutego-2016-r