Stowarzyszenie Chwytaj Szanse - szkolenie 

[...] Stowarzyszenie Chwytaj Szanse organizuje bezpłatne szkolenia - 16.03.2016 r.
w godz.1530-1800 - adresowane do nauczycieli, terapeutów, pedagogów, opiekunów, rodziców zainteresowanych problematyką nauczania i wychowania dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z terenu województwa świętokrzyskiego. [...]

[...] Podczas szkoleń prelegenci zaprezentują następujące wykłady:
- Efektywna terapia behawioralna osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
- Autyzm i zespół Aspergera - podejście praktyczne
- Motywacja kluczem do sukcesu w terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu [...]