Szkolenie metodyczne dla nauczycieli języka angielskiego

Warsztaty - które odbędą się w dniu 23.03.2016 r. w godzinach 1330-1430 oraz 1445-1530 - mają na celu doskonalenie zawodowe nauczycieli.
Proponowane tematy warsztatów:

  • Kształtowanie wartości społecznych poprzez zabawy w języku angielskim - dla nauczycieli
    klas 0-3 
  • Mamy to przepisać ...? Czyli jak pracować z zeszytem przedmiotowym - dla nauczycieli
    klas 4-6 oraz gimnazjów